Bedrijfsfysiotherapie

Zijn er lichamelijke klachten met het werk als oorzaak?

 

Ervaart u lichamelijke klachten die het werken bemoeilijken?

 

Bedrijfsfysiotherapie kan uitkomst bieden voor zowel werknemer als werkgever.

 

Vrijwel dagelijks komt het voor: lichamelijke klachten op het werk. Soms als gevolg van zwaar werk, repeterende handelingen of langdurig een houding aannemen. Maar ook door verkeerd lichaamsgebruik, onjuiste inrichting van de werkplek of overbelasting bij werkhervatting na ziekte of blessures.

 

Gevolgen: lichamelijke klachten en kostbare ziekteverzuimdagen.

 

Onderstaande diensten van De Romei Therapie en Training helpen u of uw organisatie om deze lichamelijke klachten te verhelpen en te voorkomen in de toekomst.

 

Onderzoek

De Romei Therapie en Training beschikt over verschillende vormen van onderzoek om de fysieke en mentale aspecten van een klacht in kaart te brengen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt een gedegen advies gegeven over het vervolgtraject.

Interventies

De Romei Therapie en Training biedt verschillende diensten die gericht zijn op een snelle en verantwoorde terugkeer van een verzuimende medewerker naar de werkvloer. Bij klachten die korter dan 6 weken bestaan worden arbocuratieve diensten ingeschakeld. Indien de klachten langer dan 6 weken bestaan worden re-integratiediensten ingezet.

Meer informatie over onderzoeken en interventies: www.bagned.nl