Geriatrische fysiotherapie

Wanneer u ouder wordt en de beweeglijkheid van het lichaam begint af te nemen, kan onder andere de zelfredzaamheid in het geding komen. Zodra dit speelt kunt u naar een geriatriefysiotherapeut.

 

Geriatrische fysiotherapie richt zich op de zorg en het dagelijks bewegen van kwetsbare groepen die te maken hebben met complexe problematiek.

Het gaat hierbij niet alleen om ouderen die door hoge leeftijd problemen ondervinden. Maar ook jongere cliënten kunnen vanwege hun ziekte door de geriatriefysiotherapeut behandeld worden, zoals mensen met de Ziekte van Parkinson die vroegtijdig verschijnselen vertonen van ouderdom en daaruit voortkomende problematiek.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij behorende ziektebeelden. De therapie bestaat veelal uit oefentherapie gericht op het verminderen van klachten bij het dagelijks bewegen en het voorkomen van achteruitgang.

Naast het behandelen van de afname in mobiliteit, speelt het omgaan met en advisering hierin een belangrijke rol.

 

 

De kosten

Alle verzekeraars vergoeden de kosten voor geriatrische fysiotherapie volledig in het aanvullend pakket. Er zijn echter grote verschillen per verzekeraar over het aantal behandelingen per jaar en het aantal verschillende aandoeningen waarvoor men behandeld mag worden per jaar. Informeer altijd zelf bij uw verzekeraar.