Gezondheid en preventie

Rugscholing & Til – instructie

Elk bedrijf wil een laag ziekteverzuim en fitte, gezonde werknemers die nauwelijks of geen klachten hebben van houdings- en bewegingsapparaat. De verantwoordelijkheid voor een gezonde en actieve leefstijl ligt voornamelijk bij de werknemer zelf, maar u als bedrijf kunt uw werknemers hierin stimuleren en sturen. Ook bij klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Wij kunnen u hierbij helpen.

De Romei Therapie en Training heeft zich op preventie -en reïntegratiegebied de afgelopen jaren gespecialiseerd in diverse klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Onze multidisciplinaire aanpak heeft geleid tot goede resultaten. De korte snelle lijnen en de directe toegankelijkheid (zonder verwijzing naar de fysiotherapeut), zorgen ervoor dat werknemers (-gevers) binnen 48 uur in behandeling worden genomen. De voordelen van een snelle terugkeer na ziekteverzuim van de werknemer (-gever) zijn bekend.

 

Download hier een PDF met meer informatie over dit onderwerp.

 

Rugscholing & Til – instructie en werkplekonderzoek

 

Werkplekonderzoek

Het werkplekonderzoek is bestemd voor medewerkers met (arbeidsgerelateerde) problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat en/of werknemers die op een ongezonde manier hun werk uitvoeren. De Taak- en Werkplekanalyse wordt uitgevoerd middels vragenlijsten, interviews en observaties. Vervolgens wordt advies uitgebracht aan het bedrijf, de leidinggevende, de afdelingchef, e.a. Het werkplekonderzoek wordt uitgevoerd door ervaren bedrijfsfysiotherapeuten.

 

Fitheidsscan

De fitheidssscan is bestemd voor medewerkers met een (dreigend) tekort aan lichaamsbeweging of die verminderd belastbaar zijn. De fitheidsscan bestaat uit een gesprek, algemene testen (o.a. bloeddruk, longfuctie, conditie etc.) en  diverse vragenlijsten (gericht op medische achtergrond en algemeen welbevinden). De scan wordt uitgevoerd door ervaren fysiotherapeuten.

 

Interesse?

Neem dan contact op met De Romei Therapie en Training. Dan wordt gekeken naar uw specifieke vraag en kan er met u worden gezocht naar een passend programma.