Longfysiotherapie

Wereldwijd zijn longziekten een van de grootste lichamelijke gezondheidsproblemen die er zijn. Bij longklachten zou u kunnen denken aan ziekten als COPD, astma, longfibrose, pulmonale hypertensie, bronchitis, longontstekingen, bronchiëctasieën, sarcoidose, longkanker en alpha-1.

Al deze ziekten worden vaak vanuit het ziekenhuis behandeld met allerlei vormen van therapie en medicatie. Het is echter ook zo dat fysiotherapie een belangrijke bijdrage kan leveren bij deze ziekten.

 

Door longziekten wordt de functie van de longen minder, symptomen als benauwdheid (dyspneu) en kortademigheid zijn dan vaak aan de orde van de dag. Hierdoor worden patiënten beperkt in hun dagelijks handelen. Wanneer een ziekte fors aanwezig is kan dit zelfs gepaard gaan met vermindering van de kwaliteit van het leven.

 

Fysiotherapie bij longziekten:

Een patiënt met longziekten loopt vaak tegen een muur van beperkingen op in het dagelijks leven. Het algehele uithoudingsvermogen wordt minder, spierkracht neemt af en benauwdheid en kortademigheid neemt toe. Hierdoor gaat sporten niet meer, wordt werken moeilijker en in ernstige gevallen komen patiënten zelfs in een isolement te zitten.

Fysiotherapie kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van al deze beperkingen. Middels adviezen, oefeningen en training kan de kwaliteit van leven duidelijk verbeteren.

 

Reactivatieprogramma:

Binnen onze praktijk hebben wij een gespecialiseerde longfysiotherapeut die samen met u een traject aangaat om uw gezondheidsproblemen te verbeteren.

 

Tijdens de intake wordt uw gehele gezondheidsprofiel in kaart gezet, worden alle beperkingen en problemen op een rijtje gezet en zal er samen met u een plan gemaakt worden om te bekijken hoe u samen, de in samenspraak gestelde persoonlijke doelen, gaan behalen.

Na de intake zal het lichamelijk onderzoek plaatsvinden, waarin o.a. naar de ademhaling gekeken zal worden en zullen er fysieke testen afgenomen worden. Deze testen zeggen iets over uw huidige inspanningsvermogen en spierkracht. Daarnaast zullen nog een aantal vragenlijsten ingevuld worden om in maat en getal uw beperkingen in uw dagelijks leven in kaart te brengen.

 

 

Hierna zal het trainingstraject gestart worden. De trainingen worden op uw persoonlijke niveau afgestemd en zullen minimaal 6 maanden duren met een frequentie van 2 keer per week. De trainingen staan onder begeleiding van onze gespecialiseerde longfysiotherapeut en worden in groepsverband uitgevoerd in onze oefenzaal waar de noodzakelijke trainingsapparatuur en meetapparatuur, als een saturatie- en hartslagmeter, aanwezig zijn. Mocht het nodig zijn kunnen wij u ook individueel begeleiden.

 

Waar nodig zal contact opgenomen worden met uw longarts of longverpleegkundige. Ook zullen wij uw verwijzer middels een rapportage op de hoogte brengen van het proces.

Uiteindelijk streven we er naar, dat u uw behaalde resultaat zelfstandig kunt voortzetten in uw dagelijks leven, bijv. door middel van zelf ontplooide activiteiten, training in de sportschool, nordic walking of bij ons in de praktijk in één van onze Medische Trainings Therapie groepen (MTT).

 

Multidisciplinaire samenwerking:

Onze longfysiotherapeut heeft nauwe contacten met verwijzers als longartsen, huisartsen en longverpleegkundigen. Daarnaast beschikt de longfysiotherapeut over een netwerk van disciplines die een rol kunnen spelen in het reactivatieproces. Bij deze disciplines kunt u denken aan ergotherapie, diëtetiek en psychologie.

 

Vergoeding/bekostiging:

Het longreactivatieprogramma wordt door uw verzekeraar vergoed, mits uw polis dit ook voldoende dekt. Om zeker te weten of dit ook voor uw geldt, zou u de voorwaarden van uw verzekering na kunnen kijken of contact kunnen opnemen met uw verzekeraar.

Mocht uw verzekering de fysiotherapie niet (volledig) vergoeden, dan biedt onze praktijk ook andere mogelijkheden om uw doelen na te streven.

 

Mocht u meer informatie willen hebben over longziekten of het reactivatieprogramma, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoon (0316-342151) of email (info@romei.nl).