McKenzie therapie

McKenzie Mechanische Diagnose en Therapie (McKenzie MDT) is een wetenschappelijk onderbouwde en doelgerichte behandeling van lage rugpijn en nekpijn al dan niet met uitstraling in benen of armen. Met behulp van specifiek onderzoek stelt de McKenzie therapeut de diagnose van uw klacht. De therapeut geeft daarna in een gesprek aan of uw klachten geschikt zijn voor behandeling met de methode. Na de diagnose begint de behandeling. Omdat de McKenzie MDT uitgaat van zelfbehandeling bent u uw eigen behandelaar. U krijgt niet alleen meer controle over uw klacht door op de juiste manier te zitten, tillen en te lopen, maar ook door regelmatig een aantal doelgerichte oefeningen te doen. Dit wordt tijdens de behandeling besproken. Als het nodig is kan uw therapeut de behandeling aanpassen. McKenzie MDT is er niet alleen op gericht om bestaande klachten te verhelpen, maar de methode kan ook nieuwe klachten voorkomen.