De sportfysiotherapeut heeft ervaring met het screenen, diagnosticeren en behandelen van sportspecifieke klachten.

 

De sportfysiotherapeut onderscheidt zich in:

 •  het optrainen van cliënten richting dagelijkse activiteiten

 •  sportspecifieke belasting, trainingsopbouw

 •  intensiteit van belasten en het gebruik van hulpmiddelen

    gericht op de individuele patiënt

 

De behandeling

De behandeling is gericht op de specifieke tak van sport van de cliënt waarbij de volgende aspecten op de voorgrond staan:

 •  uithoudingsvermogen

 •  kracht

 •  lenigheid

 •  coördinatie

 •  snelheid

 

Centraal binnen de behandeling staat de preventieve zorg en voorkomen van herhaaldelijk letsel voor zowel de recreatieve sporter als de sporter op topsportniveau.

Sportfysiotherapie

 

 

 

Deskundigheid op het gebied van functionele-, kracht- en inspanningstesten dragen bij aan het herstel en de getraindheid van de cliënt.

 

De kosten

Alle verzekeraars vergoeden de kosten voor (sport)fysiotherapie volledig in het aanvullend pakket. Er zijn echter grote verschillen per verzekeraar over het aantal behandelingen per jaar en het aantal verschillende aandoeningen waarvoor men behandeld mag worden per jaar. Informeer altijd zelf bij uw verzekeraar.