DE KOSTEN

Al deze beweegprogramma’s worden meestal gedeeltelijk vergoed door uw ziektekosten-verzekeraar, mits u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie.

Stress- en bewegingsmanagement

Bij de Romei Therapie en Training kunt u terecht voor specialistische zorg bij depressie, burn- out en spanningsklachten.

 

Veel symptomen van depressie, burn- out en spanningsklachten overlappen elkaar.
Naast de afname van mentale gesteldheid  is ook de lichamelijke fitheid/vitaliteit verminderd. Beide hebben invloed op het herstel, meer bewegen in combinatie met ontspanning heeft een gunstige invloed op de algemene belastbaarheid.

 

Bij de Romei Therapie en Training kunt u terecht voor een programma op maat. 
Dit persoonlijke programma kan bestaan uit (een combinatie van) een beweegprogramma, adem en ontspanningstherapie (methode Van Dixhoorn), wandel & ontspan en individuele psychosomatische fysiotherapie. Parallel aan dit programma kunnen interventies lopen bij GGNet, de psycholoog of de psychotherapeut.

Effecten van ontspannings-, adem-,  en/of oefentherapie kunnen zijn:

-  Afname van angst, spierspanning, somberheid, stress en vermoeidheid

-  Doorbreken van de vicieuze cirkel

-  Verkrijgen van een fitheidsgevoel dat bijdraagt aan een positiever zelfbeeld

-  Meer fysieke kracht is meer mentale kracht

-  Een saamhorigheidsgevoel dat in het bijzonder bij groepsgewijze sportactiviteiten ontstaat

-  Conditieverbetering en een grotere belastbaarheid

-  Een groter gevoel van welbevinden

-  Een ademhaling die meer functioneel en natuurlijker wordt

-  In staat zijn om spanningsklachten in de toekomst te voorkomen, waardoor er geen afhankelijkheid blijft van de behandeling

-  Op langere termijn stemmingsverbetering