Nicole Buis-Aalbers

Jarenlange ervaring heeft ervoor gezorgd dat Nicole precies weet wat ze wil: iedere patiënt vanuit haar eigen compassie juist die gerichte persoonlijke aandacht geven die nodig is voor het versterken van het zelfherstellend vermogen. Ze gelooft daarbij sterk in de kracht van de natuur, de stilte en de verbinding van de mens hiermee. Dit gegeven integreert Nicole met haar ervaringen als wandelcoach.  Nicole is  gecertificeerd als  Adem- en Ontspanningstherapeute Methode van Dixhoorn (zie www.methodevandixhoorn.com).

Specialisaties
“Adem in.. Adem uit… van klacht naar kracht”
– Nicole