Team

Wij staan voor je klaar

De Romei is een regionale praktijk voor fysiotherapie, revalideren, gezond sporten en bewegen, zorg voor gezondheid en vitaliteit op de werkvloer. Onze praktijk telt 27 medewerkers waaronder 23 fysiotherapeuten. Groot in omvang en expertise, maar we koesteren de kleinschaligheid van onze praktijk die je ook terugvindt in de begeleiding. 

Secretariaat

Visie

We zien vrijheid in bewegen als een bron voor een fit en vitaal leven. Onze bevlogen professionele begeleiders zetten hun vakkennis voor jou in. Daarbij gaan we ervanuit dat je zelf je verantwoordelijkheid neemt en stimuleren we je tot zelfzorg.

De betaalbaarheid van de gezondheidszorg staat ook de komende jaren toenemend onder druk. Ook de fysiotherapie wordt hierin uitgedaagd om mee te denken in de ontwikkeling van  zorgconcepten die aan de ene kant effectief zijn voor de volksgezondheid en aan de andere kant acceptabel geprijsd zijn. Het team van de Romei neemt actief deel aan deze ontwikkeling.

Wij willen vitaliteit binnen en buiten het bedrijf bevorderen. Daarmee dagen we onszelf uit en verbreden we onze verantwoordelijkheid.