Dorien Verschragen

Dorien is voor het gehele Team de Romei het toonbeeld van waartoe de echte therapeutische drive leidt. Jarenlange ervaring, in combinatie met een haast onbedwingbare drang naar kennis en kunde, hebben ervoor gezorgd dat Dorien is geworden tot een absolute fysiotherapeut-specialiste op het gebied van schouder-, nek- en rugaandoeningen. Juist de meest complexe problemen zorgen ervoor dat haar kunnen tot kunst wordt verheven. Wij zijn erg blij dat Dorien zich intern bezig houdt met het overdragen van haar kennis op de jongere collega’s zodat deze breed ingezet kan worden.

Specialisaties
“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”
– Dorien